Psychoterapia psychodynamiczna – opis paradygmatu

krei

Psychoterapia psychodynamiczna to jeden z głównych nurtów w psychoterapii, którego korzenie sięgają teorii psychoanalizy stworzonej przez Sigmunda Freuda. Opiera się ona na kilku kluczowych założeniach dotyczących ludzkiej psychiki i jej funkcjonowania.

Nieświadomość

 • Definicja: Znaczna część naszych myśli, uczuć i motywacji pozostaje poza świadomością. Freud uważał, że nieświadomość zawiera pragnienia, wspomnienia i emocje, które nie są dostępne w codziennej świadomości, ale wpływają na nasze zachowanie.
 • Znaczenie: Nieświadome procesy mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie, decydując o naszych wyborach, reakcjach i relacjach. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest odkrycie tych nieświadomych treści, co może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i zmniejszenia objawów psychicznych, takich jak lęk i depresja.

Konflikty wewnętrzne

 • Definicja: Wewnętrzne konflikty między różnymi częściami psychiki, takimi jak id (instynkty), ego (świadomość) i superego (sumienie), mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i psychicznych. Konflikty te wynikają z przeciwstawnych pragnień i obowiązków.
 • Znaczenie: Terapia psychodynamiczna dąży do rozwiązania tych konfliktów, co pozwala pacjentowi na osiągnięcie wewnętrznej równowagi i harmonii. Praca nad konfliktami wewnętrznymi pomaga w lepszym funkcjonowaniu psychicznym i emocjonalnym, umożliwiając pacjentowi bardziej świadome i zdrowe podejmowanie decyzji.

Wpływ wczesnych doświadczeń

 • Definicja: Wczesne doświadczenia z dzieciństwa, zwłaszcza te związane z relacjami z rodzicami i opiekunami, mają kluczowy wpływ na rozwój osobowości. Te doświadczenia kształtują podstawowe wzorce relacyjne i emocjonalne, które mogą utrzymywać się przez całe życie.
 • Znaczenie: Psychoterapia psychodynamiczna eksploruje te wczesne doświadczenia, aby zrozumieć, jak wpływają one na obecne problemy pacjenta. Analiza relacji z dzieciństwa pomaga w identyfikacji nieświadomych wzorców zachowań, co umożliwia pacjentowi dokonanie świadomych zmian w swoim życiu.

Mechanizmy obronne

 • Definicja: Mechanizmy obronne to nieświadome strategie stosowane przez ego w celu radzenia sobie z lękami, stresem i wewnętrznymi konfliktami. Przykłady mechanizmów obronnych to wyparcie, projekcja, racjonalizacja i sublimacja.
 • Znaczenie: Identyfikacja i analiza mechanizmów obronnych w terapii pomaga pacjentowi zrozumieć, jak radzi sobie z trudnościami emocjonalnymi. Rozpoznanie tych mechanizmów umożliwia pacjentowi bardziej konstruktywne radzenie sobie ze stresem i emocjami, co prowadzi do lepszego zdrowia psychicznego.

Przeniesienie i przeciwprzeniesienie

 • Definicja: Przeniesienie to proces, w którym pacjent przenosi uczucia i oczekiwania z ważnych relacji z przeszłości na terapeutę. Przeciwprzeniesienie to reakcje terapeuty na pacjenta, które mogą odzwierciedlać jego własne nieświadome konflikty i uczucia.
 • Znaczenie: Analiza transferu i przeciwprzeniesienia w psychoterapii psychodynamicznej może ujawnić ważne informacje o nieświadomych relacjach i konfliktach pacjenta. Praca z tymi procesami umożliwia pacjentowi zrozumienie i przekształcenie niezdrowych wzorców relacyjnych, co prowadzi do zdrowszych i bardziej autentycznych relacji interpersonalnych.

Przykłady technik stosowanych w psychoterapii psychodynamicznej

 • Wolne skojarzenia: Pacjent jest zachęcany do mówienia wszystkiego, co przychodzi mu do głowy, bez cenzurowania myśli. Pomaga to w odkryciu nieświadomych treści.
 • Analiza snów: Interpretacja snów jako sposób na zrozumienie nieświadomych pragnień i lęków.
 • Interpretacja oporu: Badanie oporu pacjenta wobec omawiania pewnych tematów, co może wskazywać na nieświadome konflikty.
 • Analiza przeniesienia: Badanie, jak uczucia pacjenta wobec terapeuty odzwierciedlają wcześniejsze relacje i konflikty.

Znaczenie psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna oferuje głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki, umożliwiając pacjentom odkrycie i przetworzenie nieświadomych konfliktów, które wpływają na ich życie. Choć często jest to proces długoterminowy, efekty mogą prowadzić do trwałych zmian w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i interpersonalnego.

Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób z złożonymi problemami psychicznymi, które mają swoje korzenie w wczesnych doświadczeniach życiowych i nieświadomych konfliktach.

Gdzie skorzystać: Adiuta – psychoterapia psychodynamiczna

Leave a Comment