Psychoterapia psychoanalityczna vs. behawioralna

psychologist

Updated on:

Psychoterapia psychoanalityczna i behawioralna są dwiema popularnymi formami psychoterapii, które mają za zadanie pomóc pacjentom w wyeliminowaniu problemów psychicznych. Choć mają wiele cech wspólnych, różnią się one również w znaczący sposób.

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na założeniu, że nasze działania i uczucia są wywoływane przez nieświadome motywy wewnętrzne. Terapeuta psychoanalityczny będzie pracował z pacjentem poprzez interpretację snów i wspomnień, aby wyjaśnić, jak nieświadome motywy wpływają na zachowanie pacjenta. Celem jest rozwiązanie tych problemów poprzez podświadome uzyskanie zrozumienia przyczyn zachowania pacjenta.

Psychoterapia behawioralna działa w inny sposób. Skupia się na zachowaniach pacjenta i uczy go technik, które pozwolą mu wyeliminować złe zachowania i zastąpić je lepszymi. Terapeuta behawioralny może pracować z pacjentem, aby nauczyć go lepszych reagować na stres lub wyeliminować uzależnienie. Jest to bardziej praktyczne i skuteczne niż psychoterapia psychoanalityczna.

Psychoterapia psychoanalityczna i behawioralna są jednymi z wielu dostępnych opcji leczenia, ale mają one zasadnicze różnice w sposobie, w jaki terapeuta pracuje z pacjentem. Psychoterapia psychoanalityczna skupia się na zrozumieniu niewielkich motywów pacjenta, podczas gdy psychoterapia behawioralna skupia się na zrozumieniu jego zachowań i uczeniu go lepszych sposobów radzenia sobie z problemami. Te dwa rodzaje psychoterapii mogą mieć wspólne cele, ale ich podejście jest zupełnie inne.

Metoda leczenia psychoterapią psychoanalityczną

Psychoterapia psychoanalityczna jest rodzajem stosowanej psychoterapii, która opiera się na założeniach psychoanalizy i pozostaje w nurcie psychodynamicznym. Celem tego rodzaju psychoterapii jest zbadanie, zrozumienie i zmiana zachowań i odczuć pacjenta. Do tego celu stosuje się różne techniki, w tym przeprowadzanie długofalowych wywiadów, wyjaśnianie symboliki, udzielanie wskazówek i wyróżnianie wzorców zachowań. Psychoterapia psychoanalityczna może pomóc pacjentom rozwiązywać problemy, radzić sobie z trudnymi myślami, emocjami lub zachowaniami, a także pomóc im zrozumieć, skąd pochodzą ich reakcje. Terapeuta może pracować z pacjentem w celu określenia, co może powodować trudne uczucia lub zachowania, a następnie pomagać pacjentowi w radzeniu sobie z tymi problemami. W celu osiągnięcia trwałych zmian, psychoterapia psychoanalityczna może wymagać długofalowych sesji. (zobacz więcej na stronie centrum psychoterapii Adiuta – o terapii wglądowej.  

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/FWttalc1Miw” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Metoda leczenia psychoterapią behawioralną

Psychoterapia behawioralna jest formą psychoterapii, która skupia się na zmianie zachowań pacjentów poprzez zastosowanie teorii behawioralnych. Metoda ta polega na wykorzystaniu technik i strategii do wpływania na zachowanie pacjenta, które może być destrukcyjne lub chronić je przed destrukcyjnym zachowaniem. Psychoterapia behawioralna może być stosowana w połączeniu z innymi metodami leczenia, w tym psychoanalizą, terapią poznawczą i terapią interpersonalną. W tej metodzie terapeuta identyfikuje przyczyny problemu i skupia się na zmianie zachowań, które pacjent uważa za destrukcyjne lub unikanie ich. Celem terapii behawioralnej jest uczenie pacjenta umiejętności, które pozwalają mu zarządzać trudnymi sytuacjami i zachować zdrowy stosunek do świata.

Leave a Comment