badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne to badania wykonywane na próbkach płynów ustrojowych, takich jak krew, mocz lub tkanka, w celu uzyskania informacji na temat zdrowia pacjenta.

Badania laboratoryjne można zlecić w celu:

  • Zdiagnozowania choroby: Badania laboratoryjne mogą pomóc w zdiagnozowaniu wielu schorzeń, w tym infekcji, chorób serca, chorób nerek i cukrzycy.
  • Monitorowania stanu zdrowia: Badania laboratoryjne można wykorzystać do monitorowania stanu zdrowia pacjenta z chorobą przewlekłą, taką jak cukrzyca lub nadciśnienie.
  • Przebadanie przed zabiegiem: Badania laboratoryjne mogą być wymagane przed zabiegiem chirurgicznym lub innym zabiegiem, aby upewnić się, że pacjent jest w dobrym stanie zdrowia.
  • Badania przesiewowe: Badania laboratoryjne można stosować w badaniach przesiewowych w celu wykrycia chorób u osób bez objawów.

Istnieje wiele różnych rodzajów badań laboratoryjnych, a każdy z nich ma określony cel.

Niektóre z najczęstszych badań laboratoryjnych to:

  • Morfologia krwi: Badanie to mierzy liczbę czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi.
  • Badanie moczu: Badanie to służy do oceny czynności nerek i wykrycia infekcji lub innych schorzeń.
  • Badanie poziomu glukozy we krwi: Badanie to służy do pomiaru poziomu cukru we krwi i do rozpoznawania cukrzycy.
  • Badanie cholesterolu: Badanie to służy do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi i do oceny ryzyka chorób serca.
  • Badanie czynności tarczycy: Badanie to służy do oceny czynności tarczycy.

Badania laboratoryjne są zazwyczaj wykonywane w laboratorium szpitalnym lub klinicznym.

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych

Pobranie krwi do badań laboratoryjnych jest zwykle wykonywane przez pielęgniarkę lub flebotomistę. Igła jest wbijana w żyłę, zwykle w ramieniu, a krew jest pobierana do probówki.

Można odczuwać niewielki ból lub dyskomfort podczas pobierania krwi.

Po pobraniu krwi próbka jest wysyłana do laboratorium w celu analizy.

Wyniki badań laboratoryjnych są zwykle dostępne w ciągu kilku dni.

Lekarz omówi z pacjentem wyniki badań laboratoryjnych i wyjaśni, co one oznaczają.

 

Jak przygotować się do zabiegu medycyny estetycznej?

krei

Medycyna estetyczna oferuje szeroki wachlarz zabiegów, które mogą pomóc nam poprawić wygląd i samopoczucie. Ważne jest jednak, aby przed przystąpieniem ...