Wychowanie Dziecka – Pomoc rodzinom

»

Wychowanie Dziecka – Pomoc rodzinom


Rodzina to szczególne miejsce

Rodzina jest szczególnym miejscem dla każdego człowieka. To w niej przychodzimy na świat, nawiązujemy pierwsze relacje, budujemy swoją tożsamość, uczymy się życia. Środowisko rodzinne ma ogromny wpływ na to, co będziemy myśleli o sobie i w jaki sposób będziemy siebie traktować, z kim i w jaki sposób będziemy nawiązywać relacje oraz jak będziemy funkcjonować we własnej rodzinie (prokreacyjnej), szkole, pracy i w całym naszym otoczeniu społecznym.

Rodzicielstwo jest wyjątkowym doświadczeniem

Dla wszystkich par narodziny dziecka wiążą się z całkowitą zmianą dotychczasowego życia. Moment narodzin to doświadczenie silnie emocjonalne, będące zapowiedzią długiej wspólnej drogi, nie szczędzącej wyzwań. Związek między rodzicem a dzieckiem, szczególnie w pierwszym okresie życia tego drugiego, jest wymagający, gdyż stawia rodziców przed koniecznością wzięcia całkowitej odpowiedzialności za rozwój swojego dziecka – fizyczny, emocjonalny i duchowy. Na to, w jaki sposób będą się układały relacje między rodzicami a dzieckiem mają wpływ uważność rodziców na potrzeby i uczucia dziecka, szczerość i otwartość we wzajemnych kontaktach oraz umiejętności utrzymywania równowagi między bliskością i dystansem.
Problemy wychowawcze to najczęściej efekt problemów w relacjach rodzinnych

Dzieci są dla rodziców jak lustro – można w nich dostrzec własne cechy charakteru czy typowe sposoby reagowania. Obserwując, w jaki sposób rodzice traktują siebie nawzajem oraz w jaki sposób przezwyciężają problemy życia codziennego, dzieci kształtują swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania rodziny oraz budują własne strategie radzenia sobie.
Zaburzenia w zachowaniu dziecka są często spowodowane zaburzeniami w relacjach rodzinnych. Kłótnie pomiędzy rodzicami, „ciche dni”, brak przestrzeni na rozmawianie o swoich uczuciach i problemach, stawianie dziecku nadmiernych wymagań, brak czasu dla siebie nawzajem – wszystkie te sytuacje przekładają się na późniejsze problemy w zachowaniu dziecka. Rodzina jest bowiem jak system naczyń połączonych – to, co się dzieje z każdym z jej członków oraz pomiędzy dwoma osobami wpływa na przeżycia, myśli i zachowania pozostałych członków rodziny.
Relacje z własnymi rodzicami wpływają na sposób wychowywania swoich dzieci

Tak jak rodzice mają wpływ na późniejsze funkcjonowanie swoich dzieci, tak samo sami po części zostali ukształtowani przez swoich rodziców. Pochodzące z własnego dzieciństwa doświadczenia z rodzicami w dużym stopniu wpływają na to, w jaki sposób wychowuje się własne dzieci. Jeśli jeden z rodziców pochodzi z rodziny, w której jego potrzeby były ignorowane, nie miał przestrzeni do wyrażania własnych uczuć myśli czy poglądów, na pewne tematy nie można było rozmawiać, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ten schemat powtarzać we własnej rodzinie.

Jednak dorastanie w rodzinie, w której brakowało należytej uwagi i miłości nie skazuje nas na bycie złym rodzicem. Ważna jest bowiem świadomość tego, co dzieje się wokół naszej osoby.

Autor: Agnieszka Bożek


Potrzebujesz pomocy psychologa? - poszukaj w bazie