Anna Jańczak – Zdzichowska

Anna Jańczak-Zdzichowska Psycholog Warszawa

Anna Jańczak-Zdzichowska
Gabinet Psychoterapii w Warszawie

Anna Jańczak – Zdzichowska – pedagog, doradca rodziny, psychoterapeuta

Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

Przez wiele lat zawiązana byłam z Poznaniem; to tam ukończyłam studia magisterskie: pedagogikę oraz resocjalizację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Tam również zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w instytucjach wspierających wychowanie, resocjalizację i rozwój dziecka oraz rodziny. Współtworzyłam i współprowadziłam treningi kompetencji społecznych oraz treningi interpersonalne; doświadczenia własne dla kobiet i terapię psychospołeczną dla osób długotrwale bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz kobiet i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Brałam udział w wielu szkoleniach, które pomagają mi pomagać swoim pacjentom; dzięki nim mogę rozwijać również samą siebie. W swojej pracy kieruję się zasadą użyteczności działań i zmian, dobrowolności i neutralności oraz pełnej dyskrecji.

Zmiany powinny być użyteczne dla osoby, która ich potrzebuje; nie zaś dla terapeuty. Pomoc jest możliwa, gdy druga osoba tej pomocy potrzebuje i wyraża chęć otrzymywania; nic nie dzieje się wbrew woli potrzebującego. Każda osoba jest inna, ma inne doświadczenie życiowe oraz swoją historię; wychodzę z założenia, że dzięki zachowaniu neutralności możemy tak naprawdę pomóc drugiej osobie. Rozmowa o sobie samym może być dla osoby trudnym doświadczeniem a poruszane tematy mają często bardzo osobiste znaczenie; dlatego poczucie bezpieczeństwa i pewność, że wszystko, co zostanie powiedziane pozostanie „w czterech ścianach” gabinetu, jest ważne w pracy psychoterapeutycznej.

Dzięki tej pracy zrozumiałam jedną ważną rzecz – życie to jedna wielka szkoła, która uczy nas pokory a przede wszystkim wrażliwości na drugiego człowieka. Dla mnie cechy te są bardzo ważne, nie tylko w pracy zawodowej ale przede wszystkim w codziennym życiu. Wrażliwość pozwala nam na pochylenie się z wielką uwagą nad historią każdej napotkanej osoby; natomiast pokora pozwala na indywidualne spojrzenie na każdego człowieka, uwalnia od oceny i wartościowania. Tylko wtedy mamy możliwość poznania drugiego osoby.

Kiedy zdałam sobie sprawę, jak znaczący wpływ na rozwój jednostki ma rodzina, środowisko i system, w którym żyje, wzrasta i funkcjonuje podjęłam decyzję o rozpoczęciu szkoleń z zakresu psychoterapii. W Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu uzyskałam wiedzę, doświadczenie i zapewnienie, że droga, którą podążam jest tą właściwą.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję podejście systemowe, którego podstawą jest praca z pacjentem i systemem, w którym pacjent funkcjonuje. Nikt z Nas nie jest samotną wyspą; potrzebujemy innych by żyć, rozwijać się i wzrastać. Wchodzimy z nimi w interakcje, komunikujemy się z sobą, tworzymy relacje i sieci powiązać. W tym rozumieniu systemem jest związek dwojga ludzi, rodzina, społeczeństwo, zespół współpracowników itd. System dąży do utrzymania równowagi, tzw. homeostazy; a pojawiające się problemy są tego objawem. Poprzez psychoterapię powrót do równowagi jest możliwy.

Prowadzę terapię indywidualną, rodzinną, par oraz małżeńską; również poradnictwo rodzinne dla rodziców i opiekunów. Wykorzystywane przeze mnie metody, umożliwiają pacjentowi poznanie i zrozumienie problemu oraz wprowadzenie satysfakcjonujących i użytecznych zmian.

Moja pomoc może okazać się użyteczna w wielu sytuacjach, np.:

 • problemy wychowawcze z dziećmi,
 • problemy wieku dorastania młodzieży,
 • długi czas choroby związany z brakiem nawiązania relacji, możliwości uczestniczenia w życiu społecznym,
 • brak satysfakcjonujących relacji z partnerem/partnerką lub też całkowity ich brak,
 • problem z nawiązywaniem kontaktu z innymi osobami,
 • gdy leczenie specjalistyczne – mimo diagnozy – nie przynosi rezultatów, a objawy takie jak: bóle brzucha, duszności, zwroty głowy, kołatanie serca, łysienie, wysypki skórne itp. nadal się utrzymują,
 •  gdy, czujesz, że lęk jest dominującym uczuciem, jakiego doświadczasz,
 •  kryzys życiowy, tj. przeżywanie trudnego okresu w życiu związanego min. z rozwodem, zdradą, utrata pracy, zmianą miejsca zamieszkania, rozpoczęciem nauki szkolnej, choroba, utrata bliskiej osoby, niepłodność, itp.,
 • poczucie wewnętrznego rozdarcia i cierpienia,
 • poczucie niezrozumienia i pojawiające się myśli samobójcze,
 • gdy, coraz częściej odczuwasz poddenerwowanie i brak cierpliwości, co do osób i kwestii, które do tego czasu nie sprawiały Ci problemu,
 • żałoba, utrata bliskiej osoby,
 • poczucie narastającego smutku, żalu, przygnębienia,
 • poczucie przymusu wewnętrznego, zaburzającego codzienne życie,
 • brak poczucia sensu życia i perspektywy przyszłościowej,
 • problemy natury seksualnej,
 • wahania nastroju, problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność),
 • poczucie ciągłego zmęczenia i braku siły,
 • narastające poczucie, że jesteś bezwartościowy i nie masz prawa do niczego,
 • problemy związane z życiem zawodowym (mobbing w pracy),
 • poczucie osamotnienia i odizolowania,
 • narastające poczucie winy, ciągłe obwinianie się,
 • czujesz, że tylko w wirtualnym świecie internetu czujesz się dobrze,
 •  brak motywacji do działania, tj. poczucie, że nic mi się nie chce, na nic nie mam siły,
 • narastające poczucie, że jest się winnym wszelkich problemów, których doświadczasz,
 •  i inne…

Dla kobiet, które chciałyby poświęcić samym sobie troszkę czasu i wykorzystać go na refleksję nad kobiecością, prowadzę doświadczenia własne.

Natomiast dla rodziców i opiekunów proponuję warsztaty umiejętności wychowawczych.

Obecnie przyjmuję w prywatnym gabinecie w Łodzi.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kontakt:
tel.: 792 30 30 35
mail: anna@zdzichowska.pl
www: Psychoterapia Łódź

Kontakt Poprzez Formularz

Dodaj (captcha):
5 + 1 =

Potrzebujesz pomocy psychologa? - poszukaj w bazie